The best ways to know the customer

بهترین راه های شناخت مشتری

مشتریان شما واقعا چه کسانی هستند؟ بیش از هر چیز دیگری، توانایی شما در پاسخ دادن به این سوال میتواند موفقیت یا شکست بیزینس شما را مشخص کند. آرشیو US…
erverything about B2B buisiness

صفر تا صد بیزینس B2B خود را بسازید

یکی از بزرگترین چالش های بازاریابی B2B شناخت مشتری هدف است. در بازاریابی B2C وضعیت تقریبا مشخص و سر راست است. برای مثال اگر دارید لباس ماساژ میفروشید، افراد هدف…
فهرست